Activiteiten-kalender

Maart 2020
Z M D W D V Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Hoofdsponsoren

Inloggen

Het weer

Weersverwachting
Hoogerheide

Het contributie bedrag wordt jaarlijks vastgesteld in de algemene ledenvergadering.

 

Seniorlid

Seniorlid is men met ingang van het jaar waarin men 18 jaar wordt.

 

Juniorlid

Juniorlid is men met ingang van het jaar waarin men 13 jaar wordt.

 

Jeugd

 

 Student

Studentleden zijn leden van TV Mattemburgh die hun studie volgen in een andere woonplaats en daardoor door de week geen gelegenheid hebben om te spelen.

 

Competitielid

Men dient regulier lid te zijn voor een andere tennisvereniging. Goedkeuring vindt plaats door de TC. Men kan alleen deelnemen aan de voorjaars / zomer of najaarscompetitie.

Dit zijn zij die zich opgeven als, of te kennen geven voortaan lid te blijven als, niet actief(=niet spelend) lid en die zich bereid verklaren om tegen een geringe vergoeding de vereniging te steunen.

Een ondersteunend lid behoudt / krijgt dezelfde rechten en verplichtingen als de seniorleden.

 
Senior   €105,-
Junior   €55,-
Jeugd   €50,-
Student   €65,-
Competitie lid   €25,-
Ondersteunend lid   €30,-

 

Zijn er meerdere leden van 1 gezin lid van TV Mattemburgh ,woonachtig op hetzelfde adres, dan kom je in aanmerking voor gezinskorting.

3 personen lid = 10 % korting ,4 personen lid = 15 % korting ,5 personen lid = 20 % korting

De korting wordt verrekend met het totale contributie bedrag.

NB. Dit geldt alleen wanneer alle gezinsleden een volledig lidmaatschap hebben. Er kan niet gecombineerd worden met neefjes/nichtjes/ooms en tantes etc. of met andere starterspakketten en aanverwante kortingen.

De contributie zal per automatisch incasso geïncasseerd worden. (Rekeningnummer : NL90RABO0140518843 ten name van T.V. Mattemburgh)

De contributie wordt in de maand maart geïnd.

Indien men geen gebruik wilt maken van een automatische incasso dient men dit aan te geven bij penningmeester[at]tvmattemburgh.nl. ([at] vervangen door @)

Er komen dan wel administratie kosten op het lidmaatschap van €10,-

De leden mogen 1 persoon gelijktijdig introduceren. Er kan alleen geïntroduceerd worden als de baanbezetting dat toelaat.

Er mag slechts 3 maal per jaar gebruik gemaakt worden van deze regeling.

U dient te allen tijde vooraf één van de bestuursleden te informeren bij het introduceren.

Indien men het komende seizoen niet in staat is om te tennissen kan men bij het bestuur een verzoek indienen voor ”niet spelend lid”.

Kosten € 20,-. Er wordt geen pas uitgereikt.

Deze gemotiveerde aanvraag dient schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend vóór 1 maart. Als gedurende het seizoen (na betaling van de contributie) blijkt dat door een blessure niet meer gespeeld kan worden, kan men ook in aanmerking komen voor “niet spelend lid”.

Deze aanvraag dient voor 1 juli ingediend te zijn, eveneens gemotiveerd en schriftelijk bij het bestuur.

Er wordt dan 50% van de contributie gerestitueerd. De pas moet worden ingeleverd.

Als een niet-spelend lid toch weer kan spelen, moet tot het volle bedrag worden bijbetaald.

Is dit na 1 juli, dan is dit 50%.

Leden die hun lidmaatschap voor het volgend seizoen willen opzeggen moeten dit schriftelijk of per email melden bij het secretariaat vóór 31 december van het lopende verenigingsjaar.

Indien u na deze periode opzegt, doch voor 1 februari van het daarop volgende jaar, wordt er €25,00 in rekening gebracht. In geval opzeggingen vanaf 1 februari, dient u het volledige contributiebedrag te voldoen.

Een email kunt u sturen naar led-admin[at]tvmattemburgh.nl  ([at] vervangen door @).

Vul als onderwerp afmelding in en vermeld uw naam en adres in de mail.


Copyright © TV.Mattemburgh 2018. All Rights Reserved.