Activiteiten-kalender

Januari 2021
Z M D W D V Z
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Hoofdsponsoren

Inloggen

Het weer

Weersverwachting
Hoogerheide

Het contributie bedrag wordt jaarlijks vastgesteld in de algemene ledenvergadering.

  • Seniorlid: Seniorlid is men met ingang van het jaar waarin men 18 jaar wordt.
  • Juniorlid: Juniorlid is men met ingang van het jaar waarin men 13 jaar wordt.
  • Jeugd
  • Student: Studentleden zijn leden van TV Mattemburgh die hun studie volgen in een andere woonplaats en daardoor door de week geen gelegenheid hebben om te spelen.
  • Competitielid: Men dient regulier lid te zijn van een andere tennisvereniging en speelt competitie (voorjaar, zomer of najaar) via TV Mattemburgh. Goedkeuring vindt plaats door de TC.

Let op: Jeugd en juniorleden kunnen ook kiezen voor een 'All-in pakket' voor €21,- per maand. Klik hier voor meer informatie.

 (klik hier voor meer informatie)

Dit zijn zij die zich opgeven als, of te kennen geven voortaan lid te blijven als, niet actief (=niet spelend) lid en die zich bereid verklaren om tegen een geringe vergoeding de vereniging te steunen.

Een ondersteunend lid behoudt / krijgt dezelfde rechten en verplichtingen als de seniorleden.

 
Senior   €105,-
Junior   €55,-
Jeugd   €50,-
Student   €65,-
Competitie lid   €25,-
Ondersteunend lid   €30,-

 

Zijn er meerdere leden van 1 gezin lid van TV Mattemburgh ,woonachtig op hetzelfde adres, dan kom je in aanmerking voor gezinskorting.

3 personen lid = 10 % korting ,4 personen lid = 15 % korting ,5 personen lid = 20 % korting

De korting wordt verrekend met het totale contributie bedrag.

NB. Dit geldt alleen wanneer alle gezinsleden een volledig lidmaatschap hebben. Er kan niet gecombineerd worden met neefjes/nichtjes/ooms en tantes etc. of met andere starterspakketten en aanverwante kortingen.

De contributie zal met een online facturatiemodule 'ClubCollect' geïncasseerd worden.

De contributie wordt in de maand maart geïnd.

Indien men geen gebruik wilt maken van de incasso via 'ClubColletc', dient men dit aan te geven bij penningmeester[at]tvmattemburgh.nl. ([at] vervangen door @)

Er zal dan €10,- administratie-kosten in rekening worden gebracht naast de contributie.

De leden mogen 1 persoon gelijktijdig introduceren. Er kan alleen geïntroduceerd worden als de baanbezetting dat toelaat.

Er mag 3 maal per jaar gebruik gemaakt worden van deze regeling.

U dient te allen tijde vooraf één van de bestuursleden te informeren bij het introduceren.

Indien men het komende seizoen niet in staat is om te tennissen kan men bij het bestuur een verzoek indienen voor ”niet spelend lid”.

Kosten € 20,-. Er wordt geen pas uitgereikt.

Deze gemotiveerde aanvraag dient schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend vóór 1 maart. Als gedurende het seizoen (na betaling van de contributie) blijkt dat door een blessure niet meer gespeeld kan worden, kan men ook in aanmerking komen voor “niet spelend lid”.

Deze aanvraag dient voor 1 juli ingediend te zijn, eveneens gemotiveerd en schriftelijk bij het bestuur.

Er wordt dan 50% van de contributie gerestitueerd. De pas moet worden ingeleverd.

Als een niet-spelend lid toch weer kan spelen, moet tot het volle bedrag worden bijbetaald.

Is dit na 1 juli, dan is dit 50%.

Leden die hun lidmaatschap voor het volgend seizoen willen opzeggen moeten dit schriftelijk of per email melden bij het secretariaat vóór 31 december van het lopende verenigingsjaar.

Indien u na deze periode opzegt, doch voor 1 februari van het daarop volgende jaar, wordt er €25,00 in rekening gebracht. In geval opzeggingen vanaf 1 februari, dient u het volledige contributiebedrag te voldoen.

Een email kunt u sturen naar led-admin[at]tvmattemburgh.nl  ([at] vervangen door @).

Vul als onderwerp afmelding in en vermeld uw naam en adres in de mail. De opzegging wordt vanuit onze ledenadministratie bevestigd.


Copyright © TV.Mattemburgh 2018. All Rights Reserved.